Despre liceu

                                       ISTORIC

LICEUL  „MIHAI VITEAZUL” BUMBESTI-JIU

 

Liceul  „Mihai Viteazul” Bumbesti-Jiu, amplasat într-un spaţiu economico-geografic defavorizat, a fost înfiinţat ca instituţie  educaţională în urmă cu 50 de ani, având  ca principală responsabilitate pregătirea  performantă în diferite domenii de activitate.

De-a lungul anilor unitatea de învăţământ a îmbrăcat mai multe forme de învăţământ , din anul 2000 numindu-se Colegiul „Mihai Viteazul”.

Între anii 1943-1954 a funcţionat în cadrul U.M. Sadu o şcoală profesională. Istoricul unităţii noastre începe însă cu Şcoala Medie Seral Valea Sadului înfiinţată la 1 septembrie 1955, activitate sprijinită de Şcoala Medie ”Tudor Vladimirescu” din Tg-Jiu, situată la aproximativ 20 km distanţă de oraşul Bumbeşti-Jiu.

La data de 1 septembrie 1961 ia fiinţă Şcoala Medie Mixtă Valea Sadului cu clasele I-XI, curs zi şi clasele VIII-XI, curs seral. Legea  Învăţământului din 1968 schimbă denumirea şcolii în Liceul Teoretic de 12 ani, cu clasele I-XII zi şi IX-.XII seral, funcţionând astfel până în anul 1971, 1 septembrie.

Începand cu anul 1973/1974  liceul poartă numele de Grup Şcolar Industrial de pe lângă I.M.Sadu, denumire păstrată până în anul 1990. În anul 1977/1978  unitatea a funcţionat cu un număr de 58 clase, liceu industrial zi şi seral, şcoala profesională, şcoala tehnică de maiştri şi şcoala postliceală.

Au functionaţ clase care se pregateau pentru judeţele: Sibiu, Dolj, Dâmboviţa, şi a fost pregatit un grup de maiştri africani.

In ateliere şcolii au fost realizate de către salariaţi şi elevi multe repere de producţii : truse stereometrice, la comanda intreprinderii de material didactic, policompensatorul la comanda Ministerului Muncii ( pentru dotarea şcolilor cu deficienţe de auz) etc, .

În anul şcolar 1984/1985 au funcţionat 62 clase de elevi, număr maxim în istoria şcolii.

Absolvenţii şcolii au urmat învăţământul superior în toată oferta sa, au fost încadrati ca muncitori specialişti la U.M.Sadu şi alte întreprinderi din ţară.

După anul 1990 şcoala s-a numit Liceul Industrial Sadu până în 1999 când a devenit Grupul Şcolar „Mihai Viteazul”, după numele domnitorului care a strabătut pasul Vâlcan pentru a uni ţările române, şi a fost declarată şcoala reprezentativă.

La data de 21 noiembrie 2000 prin Ordinul 5140 a devenit Colegiul „Mihai Viteazul” din orasul Bumbeşti-Jiu.

Actualmente unitatea de învăţământ funcţionează cu un număr de 310 elevi după cum urmează:

 • Filiera teoretică, profil uman, specializarea filologie 4 clase de nivel liceal, zi-102 elevi ;
 • 3 clase învăţământ profesional de 3 ani, calificările profesionale: tinichigiu vopsitor auto și operator la mașini cu comandă numerică- 70 elevi;
 • 2 clase de învăţământ postliceal, calificarea tehnician transporturi interne si internationale -64 elevi;
 • 3 clase de nivel liceal seral, filiera tehnologica, profil tehnic, calificarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații-74 elevi

RESURSE MATERIALE

 • 17 sǎli de clasǎ  si cabinete;
 • 8 laboratoare: 2  laboratoare de informaticǎ ( conectate la Internet ), 1 laborator de fizică;  1 laborator chimie, 1 laborator  biologie,  4 laboratoare tehnologice ( mecatronică, simulator auto, măsurări tehnice și tehnic informatizat)
 • 8 ateliere școlare:1 atelier sudură, 1 atelier vopsitorie; 1 atelier elevator auto; 1 atelier verificări multiple auto, 1 atelier rodaj motor, 1 atelier mecanic, 1 atelier prelucrări prin așchiere; 1 atelier lăcătușerie
 • 1 cabinet consiliere şcolară
 • Bibliotecǎ – cu aproximativ 17 084 volume
 • Salǎ de gimnasticǎ
 • Baza sportiva amenajata 1;
 • Autoturim dacia Logan folosit pentru scoala de soferi (cls. a XI-a profesionala)
 • Cabinet medical
 • Camin internat (24 elevi cazati)

În cadrul unităţii exista laboratoare și cabinete dotate modern după cum urmează:

– 2 Laboratoare de informatică  cu 51 calculatoare + SERVER

– 8 calculatoare în cabinete, laboratoare, bibliotecă

-12 calculatoare performante in cabinetul tehnic

– 5 calculatoare+5 imprimante ( pentru comisiile metodice)

– 5 videoproiectoare

– 1 Smart Board, 10 Imprimante

– 3 copiatoare multifuncţionale

– 8 calculatoare pentru departamentele secretariat, administraţie.

– Soft specializat pentru secretariat, contabilitate

Calculatoarele sunt conectate într-o reţea locală, aceasta fiind conectată

Internet 24 ore pe zi, cont de e-mail (colegiul_mv@yahoo.com).

          RESURSE UMANE

 • Limbă şi comunicare : 4 profesori
 • Științe, matematică și educație fizică -6 profesori
 • Om și societate : 10 profesori
 • Tehnologii : 7 profesori + 2 maistri
 • Medic:1
 • Asistent medical : 1
 • Psiholog : 1
 • Laborant : 1
 • Secretar : 1
 • Administrator : 1
 • Contabil/Economist:1
 • Informatician: 1