Activități

-Educative școlare și extrașcolare

-Sportive

-Voluntariat

-Educație pentru sănătate