Oferta educațională 2024 – 2025

     

Clasa a IX-a, învățământ liceal de zi:

Profil uman,  filologie 1 clasă – 26 locuri

 Învăţământ profesional  de 3 ani  :

   –  1 grupă —calificarea – Mecanic auto – 12 locuri

–  1 grupă —calificarea – Tinichigiu vopsitor auto  – 12 locuri

  ¨ Bursă de 200 lei / lună

¨Decontare navetă

¨Stagiu de practică comasată la agenţii economici

Clasa a XI-a, învățământ liceal seral :

Profil tehnic – Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații   1 clasă – 26 locuri ; 

                   Postliceală                         

 Profil tehnic –Tehnician electromecanic auto – 2 clase; – 56 locuri  

AVANTAJE

 • CAZAREA ȘI MASA ÎN CAMPUSUL ŞCOLAR ESTE GRATUITĂ PE ÎNTREAGA DURATĂ A ŞCOLARIZĂRII !!!
 • DECONTAREA NAVETEI PENTRU ELEVII DIN AFARA LOCALITĂȚII
 • BURSE DE STUDIU PENTRU ELEVII PERFORMANȚI
 • FORMAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ÎN LABORATOARE, ATELIERE ȘI ÎN SPAȚIUL PRODUCTIV AL AGENȚILOR ECONOMICI
 • SECURITATEA ELEVILOR (SISTEM VIDEO, SERVICIU DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE)

PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 3 ANI

 • SUSŢINEREA FINANCIARĂ DIN PARTEA STATULUI A ELEVULUI

CU 200 RON/LUNĂ

 • EFECTUAREA GRATUITĂ A ȘCOLII DE ȘOFERI ÎN VEDEREA OBŢINERII PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO CATEGORIA B
 • FORMAREA COMPEŢENTELOR DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL ÎN CARE S-AU PREGATIT
 • POSIBILITATEA ANGAJĂRII LA AGENȚII ECONOMICI CU CARE AVEM ÎNCHEIATE CONTRACTE (UZINA MECANICĂ SADU, şi SERVICE-uri AUTO)
 • OBŢINEREA UNEI DUBLE CALIFICĂRI PRIN CONTINUAREA STUDIILOR LICEALE
 • EFECTUAREA ORELOR DE SPECIALITATE ÎN LABORATOARE ȘI ATELIERE DOTATE CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE (400.000 EURO)